KOI (PETIT)
KOI (MOYEN)
KOI (GROS)
KOI (VOILE)
BAERII
ALBINOS
DIAMANTES
BELUGA
GROS POISS
SEVRUGA
Tanche verte : Dispo Au Lundi 18 Mars !

Accueil > Bassin d'ornement / jardin > TANCHE VERTE
 

+-> Tanche Verte: Prix / U et Net

LONG
[+ OU -]  
PRIX-NET
[€ / U]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
10 cm  ////  JANV-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[?]  
15 cm  1,00  JANV-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  
20 cm  2,00  JANV-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[DISPO]  
25-40
[PRIX / KG]  
////  JANV-->DEC
----------------
PROCH. PECHE: ?
----------------
[TERMINER]