KOI (VOILE) [OK]
KOI (PETIT) [OK]
KOI (MOYEN) [OK]
KOI (GROS) [OCT]
CLASSIQUE [OK]
VOILE [OK]
BAERII [OK]
ALBINOS [OK]
DIAMANTE [OK]
BELUGA [RESERV]
GROS [OK]
SEVRUGA [?]
Poisson Bassin: carpe koi, esturgeon, koi voilée

Accueil > POISSON DE BASSIN D'ORNEMENT / JARDIN--> Poissons Disponibles Au Lundi 24 Septembre !

-> Carpes Koi, Esturgeons !

KOI (MOYEN) [OK] Pisciculteur, notre production de carpes koi est le résultat de koi femelles croisées européennes/japonaises et de koi mâles japonais.

 

KOI (PETIT) [OK] - Sanké Tricolore.

 

KOI (VOILE) [OK] - Goromo, Platinum, Yamabuki, Doitsu (toutes couleurs), Sanké, Showa, Kohaku, Hariwake, Matsuba..

 

BAERII [OK] Prix et Disponible.

 

ALBINOS [OK] Prix et Disponible.

 

DIAMANTE [OK] Prix et Disponible.

 

GROS [OK] Prix et Disponible des gros esturgeons.

 

-> Autres Poissons !

CLASSIQUE [OK] Prix et Disponible.

 

VOILE [OK] Prix et Disponible.

 

TANCHE ORANGE [OK] Prix et Disponible.