KOI (PETIT) [OK]
KOI (MOYEN) [OK]
KOI (GROS) [OK]
KOI (VOILE) [Avril]
COMMUN [OK]
SARASA [OK]
SHUBUNKIN [OK]
Nos Carpes Koi: Dispo Au Lundi 19 Mars !

Accueil > Poissons De Bassin > Nos Carpes Koi

-------------------------------------------------------
--> 1ère Pêche: Samedi 27 Janvier - (Pêché)
--> 2ème Pêche: Samedi 03 Février - (Pêché)
--> 3ème Pêche: Samedi 17 Février - (Pêché)
--> 4ème Pêche: Fin-Mars / Avril !
-------------------------------------------------------
 

--> Poissons Disponibles !

Petite: Chagoi Ginrin Très Puissant
Petite: Midorigoi Doitsu
Petite: Inclassables Doitsu / Matsuba
Moyen: Photos Pêche Du 27 Janvier - 1ère ligne
Moyen: Photos Pêche Du 27 Janvier - 2ème ligne
Moyen: Photos Pêche Du 3 Février - 1ère ligne
Moyen: Photos Pêche Du 3 Février - 2ème ligne Moyen: Photos Pêche Du 3 Février - 3ème ligne
Gros: Ogon Rouge Femelle 7,5 kg
Gros: Ogon Orange Femelle 5,5 kg 

Photos Pêche Du Samedi 3 Février !

Cliquez ici pour afficher l'album photos


Photos Pêche Du Samedi 27 Janvier !

Cliquez ici pour afficher l'album photos