BAERII
ALBINOS
DIAMANTES
BELUGA [2019]
GROS POISS
SEVRUGA
Carpe Koi 7,5kg (Ogon Rouge Femelle): Photos