KOI (VOILE) [OK]
KOI (PETIT) [OK]
KOI (MOYEN) [SEPT]
KOI (GROS) [OCT]
COMMUN [OK]
SARASA [SEPT]
SHUBUNKIN [OK]
RYUKIN [OK]
TETE DE LION [OK]
RED CAP [OK]
BLACK MOOR [OK]
CELESTE [SEPT]
PERLE [?]
BAERII [OK]
ALBINOS [OK]
DIAMANTE [OK]
GROS [OCT]
SEVRUGA [OK]
Carpe Koi 7,5kg (Ogon Rouge Femelle): Photos

Accueil > Bassin d'ornement / jardin > Carpes Koi > GROS
 

Gros Koi Ogon Rouge - Femelle 7,5 kg

Image Précédente

Carpe Koi Ogon Rouge - Femelle 7,5 kg !

Image Suivante