KOI (VOILE) [OK]
KOI (PETIT) [OK]
KOI (MOYEN) [OK]
KOI (GROS) [OCT]
CLASSIQUE [OK]
VOILE [OK]
BAERII [OK]
ALBINOS [OK]
DIAMANTE [OK]
BELUGA [RESERV]
GROS [OK]
SEVRUGA [?]
Carpe Koi 7,5kg (Ogon Rouge Femelle): Photos

Accueil > Bassin d'ornement / jardin > Carpes Koi > GROS
 

Gros Koi Ogon Rouge - Femelle 7,5 kg

Image Précédente

Carpe Koi Ogon Rouge - Femelle 7,5 kg !

Image Suivante