KOI [PETIT] - OK
KOI [MOYEN] - ?
KOI [GROS] - OK
KOI [VOILE] - 2018
Petites Carpes koi: Dispo Au Lundi 20 Novembre

Accueil > Poisson de Bassin > Carpes Koi > Petites Carpes Koi


Poisson Spécial et Hybrides Précieux
---------------------------------------------
- Matsuba Blanc Pastel: 16/19 cm.
- Chagoi (Ginrin Très Puissant): 12/14 cm.
- Midorigoi Doitsu: 16/19 cm.
- Autres Hybrides Précieux: 16/19 cm.
 

--> Midorigoi Doitsu: Prix NET !

--POISSONS--
[IMAGES] 
LONG-(CM)
[+ OU -]  
PRIX-NET
[€ / U]  
PRIX-NET
[€ / 3]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
16-19   20€   55€   FIN-FEVR-->DEC
--------------------
[DISPO: 04 P]
RESERVER: //%  


--> Chagoi Ginrin Très Puissant: Prix NET !

--POISSONS--
[IMAGES] 
LONG-(CM)
[+ OU -]  
PRIX-NET
[€ / U]  
PRIX-NET
[€ / 3]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
12-14   11€   30€  FIN-FEVR-->DEC
--------------------
[DISPO: 30 P]
RESERVER: 30%  


--> Inclassables Doitsu / Matsuba: Prix NET !

--POISSONS--
[IMAGES] 
LONG-(CM)
[+ OU -]  
PRIX-NET
[€ / U]  
PRIX-NET
[€ / 3]  
DISPO / PECHES
-------------------
[A PARTIR DE]  
16-19   15€   36€   FIN-FEVR-->DEC
--------------------
[DISPO: 20 P]
RESERVER: //%