KOI (PETIT) [OK]
KOI (MOYEN) [OK]
KOI (GROS) [OK]
KOI (VOILE) [Avril]
COMMUN [OK]
SARASA [OK]
SHUBUNKIN [OK]
RYUKIN [OK]
TETE DE LION [OK]
RED CAP [OK]
BLACK MOOR [OK]
PERLE [OK]
BAERII [OK]
ALBINOS [OK]
DIAMANTE [OK]
GROS [OK]
Esturgeon Baerii (Vos Questions)

Accueil > Bassin d'ornement / jardin > Esturgeons > BAERII
 

Vos Questions / Nos Réponses !

Ces poissons sont ils fragile ?
Quelle taille au max ?
Grandissent ils vite ?
Régime alimentaire de L'Esturgeon ?
Quelle taille peut atteidre un Esturgeon ?
Quelle est sa durée de vie ?
Quelle croissance pour l'Esturgeon ?
L'esturgeon est-il compatible avec tous les styles de bassins ?