KOI (PETIT) [OK]
KOI (MOYEN) [OK]
KOI (GROS) [OCT]
KOI (VOILE) [?]
COMMUN [OK]
SARASA [OK]
SHUBUNKIN [OK]
RYUKIN [OK]
TETE DE LION [OK]
RED CAP [OK]
BLACK MOOR [OK]
PERLE [JUIN]
BAERII [OK]
ALBINOS [OK]
DIAMANTE [OK]
GROS [?]
Tanche verte: Saison Terminée !