KOI (VOILE) [OK]
KOI (PETIT) [OK]
KOI (MOYEN) [SEPT]
KOI (GROS) [OCT]
COMMUN [OK]
SARASA [SEPT]
SHUBUNKIN [OK]
RYUKIN [OK]
TETE DE LION [OK]
RED CAP [OK]
BLACK MOOR [OK]
CELESTE [SEPT]
PERLE [?]
BAERII [OK]
ALBINOS [OK]
DIAMANTE [OK]
GROS [OCT]
SEVRUGA [OK]
Shubunkin: (Vos Questions)

Accueil > Bassin d'ornement / jardin > POISSON ROUGE > Shubunkin
 

Vos Questions / Nos Réponses !

Les Poissons jaunes, sont-ils les mêmes poissons que les poissons rouges ?
Quelle taille peut faire un poisson rouge ?
Est-il vrai, que les poissons rouges, sont de toutes les couleurs ?
Est-ce que je peut mélanger des POISSONS ROUGE moyens avec des petits ?
Peut-ont mélanger des poissons rouge, avec des carpes koi ?
Les poissons rouge, peuvent-ils s'accoupler avec les carpes koi ?
Est-ce que je peut mettre un seul poisson rouge, dans mon bassin ?